Æresmedlem i EGI

Kriterier for udnævnelse og optagelse som æresmedlem af Errindlev Gymnastik og Idrætsforening.

Errindlev Gymnastik og Idrætsforenings bestyrelse kan jfr. vedtægternes § 5 udnævne en person til æresmedlem af foreningen, hvis personen gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Errindlev Gymnastik og Idrætsforening og dennes medlemmer.

Udnævnelsen kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for klubben:

– Udvist en længevarende interesse for klubbens liv

– Have været eller er en markant personlighed i Errindlev Gymnastik og Idrætsforening

– På værdig vis have repræsenteret klubben

– Have virket på lederplan (eller været medlem) i en usædvanlig lang periode

– Ved sin indsats have sat sig spor i klubbens historie

– Har udført et enestående frivilligt arbejde i klubben

Der kan ud over disse kriterier udnævnes personer, som gennem sit virke har ydet klubben en særlig velvillighed eller begunstigelse.

Indstilling af personer til æresmedlem kan komme fra alle afdelinger eller klubbens medlemmer. En person, der er blevet udnævnt til æresmedlem af Errindlev Gymnastik og Idrætsforening, inviteres til klubbens årlige generalforsamling.

Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlinger og deltager vederlagsfrit i arrangementer (med personlig invitation). Som æresmedlem opnår man et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, en fysisk gave (medalje/pokal/trofæ/vase) og en buket blomster ved udnævnelse.

Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Errindlev Gymnastik og Idrætsforening vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre om personen vil blive frataget sit prædikat som æresmedlem.

Æresmedlemmer

  • 1988 K.K NEERGAARD
  • 1988 ESTHER JENSEN
  • 1988 GERT SCHMIDT
  • 1988 KAJ DUE
  • 1988 SVEND CHRISTENSEN
  • 1988 KNUD HANSEN
  • 1988 POUL DUE
  • 2013 HELGA CARLSEN
Norminer en person der fortjerner det
Udnævnelsen kan være på baggrund af en periode med en stor og særlig indsats for klubben